Installatie van een pelletkachel, waarop letten?

De installatie van je pelletkachel

Laat een pelletkachel altijd door een erkende installateur installeren
Een erkende installateur is op de hoogte van de wet en regelgeving en kan informatie geven over de werking van de pelletkachel.

In normale omstandigheden zal een bestaande rookgasafvoer, een gemetste of met schouwpotten geschikt zijn. Mocht er toch te weinig trek zijn kan overwogen worden om een flexibele rookgasafvoer te plaatsen, maar dit is zeker geen verplichting bij wet en in de meeste gevallen onnodig.

Wij opteren dan ook om de klant niet nodeloos op kosten te jagen en de pelletkachel op de bestaande rookgasafvoer aan te sluiten en d.m.v. enkele instellingen aan te passen een perfect werkende pelletkachel te installeren.

Laat de pelletkachel instellen door een specialist
De pelletkachel moet ingesteld worden op de afmeting van de ruimte, de afvoerpijp, aanvoer van schone lucht en het soort pellets.

Stem de capaciteit van de kachel af op het gewenste gebruik
Koop je een kachel met een grote capaciteit voor een kleine ruimte, dan schakelt de kachel te vaak in en -uit. Een hogere slijtage is het gevolg en de verbranding is niet optimaal waardoor vervuiling van de kachel en het rookkanaal ontstaat.

Het rookkanaal moet voldoende trek hebben
Onvoldoende trek ontstaat bijvoorbeeld wanneer er veel bochten in zitten, het rookkanaal vervuild is of tegendruk krijgt van de wind.

Zorg voor een brandveilige installatie
Het rookgaskanaal moet voldoen aan de veiligheidseisen, waaronder brandveiligheid. Een enkelwandige uitgang naar buiten is verboden. Dit komt omdat een enkelwandige pijp veel warmte aan de omgeving afgeeft wat de kans op brand vergroot. Doorvoeringen door wanden en vloeren moeten dus voldoende brandwerend zijn.
Houd ook rekening met de, door de fabrikant voorgeschreven, minimale afstand tot brandbaar materiaal.

Onderhoud van de pelletkachel

Met regelmatig onderhoud verleng je de levensduur van je pelletkachel, zorg je voor een efficiënte verbranding van de pellets en verlaag je het risico op brand en/of rookontwikkeling.

Lees de gebruiksaanwijzing van de pelletkachel.
Hierin staat onderhoudsinformatie voor dit specifieke model.

Wacht met schoonmaken tot de pelletkachel uitgeschakeld en afgekoeld is

Leeg regelmatig het branderbakje en de aslade
Bewaar de as uit het branderbakje en aslade in een onbrandbare (ijzeren) bak totdat je zeker weet dat de as volledig is afgekoeld. Kijk in de gebruiksaanwijzing van je pelletkachel hoe vaak je de lade moet legen.

Maak de pelletkachel dagelijks schoon met een aszuiger
Dit scheelt in het warmterendement en voorkomt het ophopen van as in de kachel, wat brandgevaar veroorzaakt. Maak hierbij gebruik van een speciale aszuiger. Een normale stofzuiger slibt dicht en kan stuk gaan door de as. Lees de gebruiksaanwijzing van de aszuiger voor gebruik

Houd het kachelruitje schoon.
Daardoor heb je een beter zicht op de verbranding. Bij een slechte verbranding wordt het ruitje sneller zwart. Dit is onder andere afhankelijk van het soort pellets. Last van een snel vervuilde kachelruit? Laat je pellet-toevoer door de installateur afstellen.

Controleer elk half jaar de rookgasafvoer en maak hem schoon.
Haal de dop van het T-stuk, leeg deze en neem hem af. Dit voorkomt verstopping in het kanaal en verkleint het risico op een schoorsteenbrand.

Laat jaarlijks door een specialist een groot onderhoud uitvoeren.
De specialist maakt de ventilator(en) schoon, controleert de elektronica en de diverse onderdelen op de werking en staat, controleert de afdichtingen en zorgt voor een juiste instelling van de pelletkachel.